Skip to main content

Τι ισχύει;

 • Στο 216 ΚΙΧΝΕ στην Αλεξανδρούπολη, έχει τοποθετηθεί γυναικολόγος και από 15-4-2016 το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό δύναται να επισκεφτεί ιδιώτη γυναικολόγο συμβεβλημένο ή μη και εφόσον εξασφαλίσει βεβαίωση του 216 ΚΙΧΝΕ για την αδυναμία του, στις περιπτώσεις που: α) τα εξωτερικά Ιατρεία Γυναικολογικής του 216 ΚΙΧΝΕ, αδυνατούν να παρέχουν υγειονομική περίθαλψη, λόγω έλλειψης μέσων ή εξοπλισμού, β) απουσιάζει ο Αξκός (ΥΙ) γυναικολόγος του 216 ΚΙΧΝΕ, γ) σε κύηση: ο γυναικολόγος του 216 ΚΙΧΝΕ δεν θα αναλαμβάνει την παρακολούθηση εγκύων. Οι γυναίκες στρατιωτικοί οφείλουν να πάρουν στην αρχή της κυήσεως, μια βεβαίωση από το στρατιωτικό νοσοκομείο, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για 9 μήνες. Η βεβαίωση θα επισυνάπτεται στην εντολή βιβλιαρίου.
  Από τον Μάιο του 2021 έχει αναλάβει ο ΔΙ.ΛΟ.Φ. σε συννενόηση με την IV ΤΑΞΥΠ στην Ξάνθη, να παραλαμβάνει βεβαίωσεις περί μη υπηρέτησης γυναικολόγου στο 216 ΚΙΧΝΕ στην Αλεξανδρούπολη και στο 219 ΚΙΧΝΕ στο Διδυμότειχο κάθε μήνα, ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ του νομού Έβρου.

 • Από τον μήνα Δεκέμβριο 2013 ισχύει η δυνατότητα συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών δίμηνης θεραπείας για φαρμακευτικά σκευάσματα που αφορούν ασθενείς με σταθερή φαρμακευτική αγωγή, καθορισμένη από ειδικό ιατρό.

 • Οι ειδικευόμενοι και οι γιατροί που υπηρετούν σε μονάδες συνταγογραφούν κανονικά 1 κουτί και μέχρι θεραπεία μηνός σε χρόνια πάσχοντες με γνωμάτευση ή αντίγραφο γνωμάτευσης ειδικού «γνωμάτευση ιατρού Παπαδόπουλου, Καρδιολόγου, ΑΜΚΑ 1234560442»

 • Ειδικοί μπορούν να συνταγογραφούν και τρίμηνες - επαναλαμβανόμενες συνταγές (τρεις συνταγές). Φάρμακα άλλης ειδικότητας με γνωμάτευση ή αντίγραφο γνωμάτευσης ειδικού με αναγραφή "γνωμάτευση ιατρού Παπαδόπουλου, καρδιολόγου, ΑΜΚΑ 12345604442".
 • Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί (ΑΜΕΣΑ) συνταγογραφούν μόνο σε στρατιωτικά νοσοκομεία και μόνο αν δεν υπάρχουν σε δημόσια νοσοκομεία (κ.ο.κ. νοσοκομεία αγαθοεργούς πρωτοβουλίας - ιδιώτες - ιδ. κλινικές). Εξαιρούνται οι ιδιώτες Οδοντίατροι και Γυναικολόγοι
 • Για δαπάνες (αναλώσιμου υλικού, κλπ) συνεχίζουν να συνταγογραφούνται στα βιβλιάρια των ασφαλισμένων (μπλέ και κίτρινα χαρτάκια από τα βιβλιάρια).
 • Για τους ασφαλισμένους ΓΕΑ, ΓΕΝ και ΓΕΣ ισχύουν οι διατάξεις του ΕΟΠΥΥ όσο αφορά τη θετική λίστα και την αποζημίωση φαρμάκων (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ το 1€/συνταγή)
 • Δεκτές προς εκτέλεση και αποζημίωση είναι ΜΟΝΟ ηλεκτρονικές συνταγές στρατού.

Αναλώσιμα ΣΔ

Συμμετοχές (ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ)

 • ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ οι κάτωθι: Παρα/τετραπληγικοί, ΣΔ Ι, ΧΝΑ, αντλία ινσουλίνης, Σκλήρυνση κατά πλάκας, μεταμοσχευθέντες, HIV
 • ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ οι χρόνια πάσχοντες για την δαπάνη αγοράς συριγγών ινσουλίνης μιας χρήσης, βελόνων φισιγ., βελόνων χορήγησης ινσουλίνης και αναλωσίμων των συσκευών χορηγήσεων ινσουλίνης, οι πάσχοντες από ΣΔ ΙΙ και οι πάσχοντες από σύνδρομο διαβήτη που ακολουθούν αγωγή με χάπια για τη δαπάνη αγοράς ταινιών.

I

ΣΔ Ι (ινσουλινο εξαρτώμενος)

ΣΔ ΙΙ
(ινσουλινο θεραπευόμενος)

Με αντιδιαβητικά δισκία

Διαβήτης κυήσεως

Με διαιτητική αγωγή

Χρήση αντλίας ινσουλίνης

Ταινίες

200
/μήνα

100
/μήνα

50
/δίμηνο

150
/μήνα

50
/τρίμηνο

200
/μήνα

Σκαρφιστήρες

200
/μήνα

50/μήνα
ή 100/δίμηνο

200
/έτος

150
/μήνα

50/τρίμηνο

(έως 100 /έτος)

200/μήνα

Βελόνες (Novofine-Microfine)

200/μήνα

60
/μήνα

-

150
/μήνα

-

100/εξάμηνο (με πένα για περίπτωση εμπλοκής)

Ταινίες Κετόνης

50
/έτος

30
/έτος

-

-

   

Οι εντολές δύνανται να περιέχουν αναλώσιμα τα οποία χορηγούνται με ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, για κάθε υλικό, συμμετοχή ασφαλισμένου.

Δικαιολογητικά υποβολής συνταγών Αναλωσίμων ΣΔ

Υποβάλλονται σε διαφορετικό φάκελο από αυτόν των φαρμάκων και περιλαμβάνουν:
 • Εντολή Ατομικού Βιβλιαρίου Νοσηλείας (ΑΒΝ) του ασφαλισμένου από ειδικό ιατρό ή ιατρό άνευ ειδικότητας, θεωρημένη από ελεγκτή ιατρό, στο οποίο θα αναγράφεται από τον συνταγογραφούντα ιατρό το είδος (ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ) και η ποσότητα των υλικών καθώς και το χρονικό διάστημα κάλυψης (π.χ. θεραπεία μηνός Μαρτίου 2015), το οποίο δεν δύναται να ξεπερνάει τους 2 μήνες (σε περίπτωση θεραπείας διμήνου να αναγράφεται ευκρινώς «Θεραπεία Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014»). Οι αυτοκόλλητες ταινίες γνησιότητας (κουπόνια) των υλικών να επικολλώνται υποχρεωτικά στο πίσω μέρος της εντολής κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτόν της εκτέλεσης συνταγής φαρμάκων.
 • Επισυναπτόμενο (σε κάθε εντολή) Αντίγραφο ιατρικής γνωμάτευσης θεράποντος ιατρού (ειδικού) στην οποία θα αναγράφεται ο τύπος του διαβήτη, το είδος και η ποσότητα των ανά μήνα απαιτούμενων αναλώσιμων (ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ) και η χρονική διάρκεια ισχύος της.
 • Κατάσταση δαπάνης συνταγών σε τρία αντίτυπα (με σφραγίδα & υπογραφή).
 • Τιμολόγιο (θα φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ» σε χειρόγραφο τιμολόγιο ή εξοφλητική απόδειξη για όσους εκδίδουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου Προμηθευτή (να αναγράφεται εμφανώς στην υπ. δήλωση ότι αφορά ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΔ).

Ισχύουν οι ΤΙΜΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ του ΕΟΠΥΥ και τυχόν αναπροσαρμογή ποσοτήτων ή τιμών αποζημίωσης, εφαρμόζεται αυτοδίκαια και από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Σχετικά έγγραφα: Υγειονομική περίθαλψη 30-12-2014, Απάντηση από ΦΣ'Εβρου, Διευκρινήσεις από ΤΑΞΥΠ (1) και Διευκρινήσεις από ΤΑΞΥΠ (2)

Πρότυπο κοστολόγησης συνταγής - Συγκεντρωτική κατάσταση

Συνήθη λάθη που εντοπίζονται στις συνταγές του στρατού και οδηγούν σε απόρριψη συνταγών

 • Συνταγή σε άμεσα ασφαλισμένο από ιδιώτη γιατρό. Για να μπορεί άμεσα ασφαλισμένος να πάρει συνταγή από ιδιώτη ιατρό, θα πρέπει να πάρει βεβαίωση από το στρατιωτικό νοσοκομείο ότι δεν υπάρχει γιατρός αυτής της ειδικότητας, στη συνέχεια να πάρει βεβαίωση από το πολιτικό νοσοκομείο ότι δεν υπάρχει γιατρός αυτής της ειδικότητας και τότε μόνο να πάει σε ιδιώτη. Προσοχή, γιατί αυτό άλλαξε πρόσφατα επί το αυστηρότερο! Πρακτικά δε δεχόμαστε συνταγές σε άμεσα ασφαλισμένο από ιδιώτες γιατρούς. Εξαιρούνται οι ιδιώτες Οδοντίατροι και οι Γυναικολόγοι (βλ. παραπάνω).

 • Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την IV ΤΑΞΥΠ στην Ξάνθη μας ενημέρωσαν ότι, σε περίπτωσης εκτέλεσης άυλης συνταγής σε ΑΜΕΣΑ ασφαλισμένο, διαπιστωθεί εκίνη τη στιγμή ότι είναι συνταγογραφημένη από ιδιώτη ιατρό, και σε περίπτωση που δεν φέρει γνωμάτευση από στρατιωτικό νοσοκομείο και ακολούθως από πολιτικό ότι δεν υπάρχει γιατρό της ειδικότητας που το συνταγογράφησε, θα πρέπει να ενημερώνετε τον ΑΜΕΣΑ ασφαλισμένο να μεταβεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο, ΣΤΕΠ ή σε πολιτικό νοσοκομείο (σε περίπτωση που δεν υπάρχει η αντίστοιχη ειδικότητα στο ΚΙΧΝΕ) και να συνταγογραφηθεί από ιατρό της μονάδας τους, ώστε να αποζημιωθεί η συνταγή αργότερα από το ταμείο.
 • Η δοσολογία δε συμφωνεί με την ποσότητα, δηλαδή υποβολή εντολών στις οποίες έχουν χορηγηθεί περισσότερα εμβαλάγια από αυτά που δικαιολογούνται από την αναγραφόμενη, από τον ιατρό, δοσολογία για θεραπεία μηνός.
 • Υπάρχουν φάρμακα που δεν αντιστοιχούν στην ένδειξη που αναγράφει η συνταγή.
 • Δεν υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή γιατρού.
 • Αναγράφονται περισσότερα του ενός εμβαλάγια χωρίς δοσολογία.
 • Οπλίτης (μη ειδικός) ιατρός αναγράφει πλέον του ενός εμβαλάγια χωρίς γνωμάτευση ειδικού.Υπενθυμίζεται ότι συνταγογράφηση περισσότερων εμβαλαγίων από ιατρό χωρίς ειδικότητα μπορεί να γίνει μόνο για ενέσιμα διαλύματα μίας δόσης εκάστου ή για χρόνιο νόσημα και μόνο εφόσον επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο γνωμάτευσης ειδικού ιατρού («γνωμάτευση ιατρού Παπαδόπουλου, Καρδιολόγου, ΑΜΚΑ 1234567890»
 • Αναγράφεται από μη ειδικό ιατρό (πχ Οπλίτη) το όνομα του ειδικού που γνωματεύει χωρίς να αναφέρεται η ειδικότητα και το ΑΜΚΑ του. Πρέπει να αναγράφεται: «γνωμάτευση ιατρού Παπαδόπουλου, Καρδιολόγου, ΑΜΚΑ 1234560442» Προσοχή: κι εδώ ο κανονισμός έχει αλλάξει προσφατα.
 • Στη σφραγίδα του ιατρού δεν εμφανίζεται η ειδικότητά του.
 • Λείπει σφραγίδα νοσοκομείου (Στρατιωτικού, Πολιτικού, ΣΤΕΠ κλπ).
 • Σε συνταγή αναλωσίμων ΣΔ, επισημαίνεται ότι ο συνταγογράφων ιατρός δε δύναται να υπογράψει ταυτόχρονα και ως ελεγκτής ιατρός μίας εντολής.
 • Τα προστατευόμενα μέλη ΔΕΝ δικαιούνται συνταγογράφησης στα ιατρεία των μονάδων (δεν αφορά τα στρατιωτικά νοσοκομεία, π.χ. 212-216-219 ΚΙΧΝΕ, των οποίων οι γιατροί μπορούν να συνταγογραφήσουν σε μέλη οικογενείας στρατιωτικού).
 • Υποβολή εντολών στις οποίες αναγράφονται σκευάσματα που δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΜΥΣΥΦΑ ή σκευάσματα αρνητικής λίστας ή σκευάσματα θετικής λίστας για τα οποία έχει τεθεί περιορισμός ενδείξεων (π.χ. Ultra-levure).
 • Υποβολή εντολών στις οποίες δεν επικολλήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ταινίες γνησιότητας (κουπούνια) φαρμάκων ή αναλωσίμων ΣΔ.
 • Χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) χωρίς ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ και χωρίς να τεθεί η ένδειξη «στερούμεθα» από φαρμακείο στρατιωτικού (πλην ΚΙΧΝΕ) ή πολιτικού νοσοκομείου.
 • Υποβολή εντολών στις οποίες αναγράφονται φάρμακα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για τα οποία απαιτείται έγκριση Επιτροπής Απαλλαγών, χωρίς να επισυνάπτεται σε αυτές φωτοαντίγραφο της έγκρισης.
 • Υποβολή εντολών αναλωσίμων ΣΔ χωρίς την προσκόμιση κατάλληλης, εν ισχύ, ιατρικής γνωμάτευσης στην οποία να αναγράφονται ο τύπος του διαβήτη, το είδος και η ποσότητα των ανά μήνα απαιτούμενων αναλωσίμων (χωρίς εμπορικές ονομασίες) και η χρονική διάρκεια ισχύος.
 • Υποβολή εντολών στις οποίες ο ΩΡΛ συνταγογραφεί εμβόλια απευαισθητοποίησης.

Στοιχεία τιμολόγησης ΓΕΣ

ΓΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (κάθε μήνα)

Οι συνταγές του ταμείου Στρατού κατατίθενται πλέον ΟΛΕΣ:

 στο 12ο Κεντρικό Ταμείο Στρατού Αλεξανδρούπολης, για το νομό Έβρο, με στοιχεία τιμολογίου:

12Ο ΚΤΣ

12Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Διεύθυνση:

Εντός Στρατοπέδου ‘Πατσούκα’

Πόλη:

Αλεξανδρούπολη

Τ.Κ.:

68100

Α.Φ.Μ:

090153025

ΔΟΥ:

Ν. Ψυχικό

Τηλέφωνο:

2551055471

Οι συνταγές μπαίνουν όλες (ιδίων και μελών) σε έναν φάκελο και συνοδεύονται από:

 • Τιμολόγιο (κατά προτίμηση ενιαίο για ιδίους και μέλη)
 • Εξοφλητική απόδειξη για όσους εκδίδουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο
 • Συγκεντρωτική κατάσταση (ΜΑΖΙ πλέον για ιδίους και μέλη) εις τριπλούν
 • Φορολογική ενημερότητα για ποσά άνω των 1.467 €

Στοιχεία τιμολόγησης ΓΕΑ

ΓΕΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (κάθε μήνα)

Οι συνταγές του ταμείου Αεροπορίας κατατίθενται:

στο 12ο Κεντρικό Ταμείο Αεροπορίας Αλεξανδρούπολης, για το νομό Έβρο, με στοιχεία τιμολογίου:

1ο - ΣΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – 1ο ΣΑ

Διεύθυνση:

Εντός Στρατοπέδου ‘Πατσούκα’

Πόλη:

Αλεξανδρούπολη

Τ.Κ.:

68100

Α.Φ.Μ:

090153025

ΔΟΥ:

Ν. Ψυχικό

Τηλέφωνο:

2551038599

Οι συνταγές μπαίνουν όλες (ιδίων και μελών) σε έναν φάκελο και συνοδεύονται από:

 • Τιμολόγιο (ξεχωριστά για ιδίους και μέλη)

 • Εξοφλητική απόδειξη
 • Συγκεντρωτική κατάσταση (ΜΑΖΙ για ιδίους και μέλη) εις τριπλούν (δείγμα χειρόγραφης ΣΚΠ)

Επί του φακέλου να αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ :
α) Πλήθος συνταγών,
β) Συνολικό αιτούμενο ποσό και
γ) αριθμός τιμολογίου
Είναι απαραίτητη η ΣΦΡΑΓΙΔΑ του φαρμακείου επί του φακέλου

Έγγραφα - Αποφάσεις