Skip to main content

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής Ελληνικού πανεπιστημίου ή ισοτιμία πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ για αποφοίτους από σχολή ξένης χώρας.
 • Πρακτική άσκηση 12 μήνες (6 μήνες σε φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό, 3 μήνες σε φαρμακείο Νοσοκομείου, 3 μήνες σε φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό ή σε φαρμακείο Νοσοκομείου).
 • Επιτυχείς εξετάσεις

Α. Δικαιολογητικά (Για πτυχιούχους Ελληνικών Πανεπιστημίων)

 • Πιστοποιητικό για την απόδειξη της ελληνικής ιθαγένειας.
 • Παράβολο χαρτοσήμου 30 € και Παράβολο δημοσίου 8 € ( από το Δημόσιο Ταμείο).
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου (υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, ΔΙΑΔΠ/Α/22863/06 ΦΕΚ/Β/1551/23-10-06)
 • Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ή Υπεύθυνη Δήλωση (Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ούτε ως φυγόδικος).
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (άνδρες).

B. Δικαιολογητικά (Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων Εξωτερικού - μη κράτη μέλη της Ε.Ε.)

 • Αντίγραφο πτυχίου της αλλοδαπής και επίσημη μετάφραση αυτού (Πιστοποιητικό από το ΔΟΑΤΑΠ περί της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του προς τα πτυχία των φαρμακευτικών σχολών των ελληνικών πανεπιστημίων).
 • Πιστοποιητικό διετούς ασκήσεως σε Φαρμακείο της ημεδαπής ( κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών ή μετά την περάτωση των σπουδών) ή της αλλοδαπής στο οποίο θα αναγράφεται αναλυτικώς ο χρόνος άσκησης, θα φέρει υπογραφή του ασκήσαντος Φαρμακοποιού, θεωρημένη από τον Πρόεδρο του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της οικείας Νομαρχίας και του Έλληνα Προξένου σε επίσημη μετάφραση . ( Εάν η άσκηση πραγματοποιηθεί στην ημεδαπή ισχύουν ότι και για τους Φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων δηλ. Ένορκες βεβαιώσεις και το τετράδιο.)
 • Πιστοποιητικό για την απόδειξη της ελληνικής ιθαγένειας.
 • Παράβολο χαρτοσήμου 30 € και Παράβολο δημοσίου 8 € ( από το Δημόσιο Ταμείο).
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου (υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, ΔΙΑΔΠ/Α/22863/06 ΦΕΚ/Β/1551/23-10-06)
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη.
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
 • Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ή Υπεύθυνη Δήλωση (Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ούτε ως φυγόδικος).
 • Για τους ομογενείς, άδεια εργασίας (από το Υπουργείο Εργασίας) και παραμονής (από το τμήμα αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης) Για τους αλλοδαπούς επιπλέον , πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών, πλην των προερχομένων από κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Γ. Δικαιολογητικά (Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων Εξωτερικού - σε κράτη μέλη της Ε.Ε.)

 • Αντίγραφο πτυχίου με επίσημη μετάφραση.
 • Δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος φαρμακευτικής από εκείνους που μνημονεύονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 213/03 για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος στο κράτος καταγωγής ή προέλευσης (με επίσημη μετάφραση).
 • Πιστοποιητικό με το οποίο πιστοποιείται ότι ο ενδιαφερόμενος συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις καταρτίσεως ή τους άλλους όρους για την απόκτηση διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου φαρμακευτικής για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος (άρθρα 3, 4 και 5 του Π.Δ. υπ. αριθμ. 213 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ, 85/584/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ και της οδηγίας 2001/19/ΕΚ, που αφορούν το επάγγελμα του φαρμακοποιού».
 • Πιστοποιητικό ιθαγένειας.
 • Βεβαίωση ήθους και εντιμότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης για την είσοδο στο φαρμακευτικό επάγγελμα και την έναρξη άσκησης αυτού ή απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει τούτου ισοδύναμο έγγραφο που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης (Δεν ισχύουν εάν υποβληθούν μετά πάροδο τριών μηνών από την έκδοσή τους.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου (υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, ΔΙΑΔΠ/Α/22863/06 ΦΕΚ/Β/1551/23-10-06)
 • Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ή Υπεύθυνη Δήλωση (Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ούτε ως φυγόδικος).
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη
 • Άδεια διαμονής
 • Δυο φωτογραφίες πρόσφατες
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (άνδρες).
 • Παράβολο χαρτοσήμου 30 € και Παράβολο δημοσίου 8 € ( από το Δημόσιο Ταμείο).