Χρήσιμα έντυπα

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ_ΕΟΠΥΥ_ΔΙΛΟΦ ΕΒΡΟΥ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ_ΕΟΠΥΥ_ΔΙΛΟΦ ΕΒΡΟΥ
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΝΑΥΤΙΚΟ (Ν. ΕΒΡΟΣ - 12 Κ.Τ.Σ. - ισχύει για όλα τα φαρμακεία του νομού)
 4. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΝΑΥΤΙΚΟ (Ν. ΕΒΡΟΣ - 12 Κ.Τ.Σ. - ισχύει για όλα τα φαρμακεία του νομού pdf)
 5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
 6. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
 7. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 8. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΟΠΥΥ
 9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ_ΕΟΠΥΥ (μη συστέγαση σε ιατρείο ΕΟΠΥΥ)
 10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ_ΕΟΠΥΥ (μη συστέγαση σε ιατρείο ΕΟΠΥΥ)
 11. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
 12. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
 13. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ(.doc)
 14. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ(.pdf)
 15. ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ
 16. ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ
 17. ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
 18. ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
 19. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599_1986 πρότυπο
 20. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599_1986 πρότυπο
 21. ΑΙΤΗΣΗ προς ΕΤΑΑ ΤΥΥ__για Βεβαίωση Εγγραφής
 22. ΑΙΤΗΣΗ προς ΕΤΑΑ ΤΥΥ__για Βεβαίωση Εγγραφής