Αναλώσιμα διαβήτη ΕΟΠΥΥ

Nέος κανονισμός ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 1561 21-6-2013)     
Ισχύει από 1-7-2013 (Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ)


 

 

Οδηγίες χρήσης διαβητολογικού υλικού (e-dapy)

 Πώς γράφονται:

  • Πράσινες με ημερομηνία μέχρι 28-2 θα εκτελεστούν όπως πρώτα, εντός 5 εργάσιμων ημερών. Από 1-3-2013 τα αναλώσιμα υλικά για σακχαρώδη διαβήτη θα αναγράφονται μόνα τους μόνο σε ιατρικές γνωματεύσεις, σε διατακτικές ή σε παραπεμπτικά και όχι σε ηλεκτρονικές ή χειρογράφες ενιαίου τύπου συνταγές
  • Δεν χρειάζονται θεώρηση δεδομένου ότι θα ελέγχονται μηχανογραφικά
  • Οι ταινίες γνησιότητας των υλικών αυτών θα επικολλούνται στο πίσω μέρος της διατακτικής ή παραπεμπτικού ή της γνωμάτευσης ή σε εκτυπωμένη Α4 από χειρόγραφη εκτέλεση προγραμμάτων φαρμακείου που επισυνάπτουμε στη γνωμάτευση,  όπου θα γίνονται οι ανάλογες πράξεις (αρχική αξία, συμμετοχή, υπόλοιπο)
  • Απαραιτήτως   η εκτέλεση γνωματεύσεων συνοδεύεται από: 1) ημερομηνία εκτέλεσης, 2) σφραγίδα και υπογραφή φαρμακοποιού, 3) υπογραφή παραλαβόντος, 4) επικόλληση ταινιών γνησιότητας, 5) ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου, 6) ΑΜ ασφαλιστικού φορέα,  7) ΑΜΚΑ ασφαλισμένου , 8) ΑΜΚΑ ιατρού, 9) ημερομηνία, 10) σφραγίδα και υπογραφή ιατρού  καθώς επίσης και 11) ποσοστό συμμετοχής 0% ή 25% ανάλογα με το τι υπογράφει η ο ιατρός.
  • Οι εν λόγω ιατρικές γνωματεύσεις, διατακτικές ή παραπεμπτικά, μαζί με φωτοτυπία του ξεχωριστού τους τιμολογίου και της ξεχωριστής του συγκεντρωτικής κατάστασης σε ξεχωριστό υποφάκελο μέσα στο φάκελο ΕΟΠΥΥ και το πρωτότυπο τιμολόγιο και συγκεντρωτική κατάσταση έξω από το φάκελο του ΕΟΠΥΥ, όπως κάνουμε και για  το τιμολόγιο και την συγκεντρωτική των φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.
  • Στα αναλώσιμα δεν ισχύει ΕΚΑΣ
  • Πρόσθετες ποσότητες από τις παρακάτω αναγραφόμενες μόνο με αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος και έλεγχο από Επιτροπή 

Πόσα γράφονται: 

(ΙΣΧΥΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΝΕΟΥ ΕΚΠΥ ΑΠΟ 1-1-2019)

 

ΣΔ Ι (ινσουλινο εξαρτώμενος)

ΣΔ ΙΙ
(ινσουλινο θεραπευόμενος)

Με αντιδιαβητικά δισκία

Διαβήτης κυήσεως

Με διαιτητική αγωγή

Με χρήση αντλίας ινσουλίνης


Ταινίες


200
/μήνα


100
/μήνα


50
/δίμηνο


150
/μήνα


50
/τρίμηνο


200
/μήνα

Σκαρφιστήρες


200
/μήνα


  100/μήνα
 ή 200/δίμηνο


50
/δίμηνο


150
/μήνα


50/τρίμηνο

200/μήνα


Βελόνες (Novofine-Microfine)

200/μήνα

60/μήνα

-

150
/μήνα

-


100/εξάμηνο (με πένα για περίπτωση εμπλοκής)


Ταινίες Κετόνης


50/έτος


30/έτος

-

-

-

50/έτος


Πόσο χρεώνονται:

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 17-7-2017

ΤΑΙΝΙΕΣ 25 STRIPS

9,75€

ΤΑΙΝΙΕΣ  50 STRIPS                         

19,50€

ΤΑΙΝΙΕΣ 100 STRIPS

39,00€

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 25 ΤΕΜ

1,15€

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 50 ΤΕΜ

2,30€

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 ΤΕΜ

4,59€

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 150

6,89€

ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 200 ΤΕΜ

9,18€

ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ 50 ΤΜΧ 4,59€
ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ 100 ΤΜΧ 9,18€
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΜΧ 0,20€
Με τί συμμετοχή:

 

ΣΔ Ι (ινσουλινο εξαρτώμενος)

ΣΔ ΙΙ
(ινσουλινο θεραπευόμενος)

Με αντιδιαβητικά δισκία μετά από παγκρεατεκτομή

Με διαιτητική αγωγή

Διαβήτης κυήσεως

Με χρήση αντλίας ινσουλίνης


Ταινίες


0%


0%


0%

25%


0%


0%


Σκαρφιστήρες


0%


0%


0%

25%


0%


0%

Βελόνες (Novofine-Microfine)


0%


0%


-

-


0%


0%

Ταινίες Κετόνης


25%


25%


-

-


-

25%

Αναδημοσίευση από farmakopoioi.blogspot.gr