Διαδικασία συλλογής συνταγών ΕΟΠΥΥ

 

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1-3-2017

 

Εκτός φακέλων 

 1. Έντυπο παραλαβής (ΜΠΛΟΚ) συνταγών του ΔΙΛΟΦ 

 2. Την αίτηση – δήλωση του φαρμακοποιού προς τον ΕΟΠΥΥ (στο www.fsevrou.gr Χρήσιμα Έντυπα)

 3. Μία πρωτότυπη ΣΚΠ συνταγών & ένα αντίγραφο που θα περιλαμβάνει όλες τις συνταγές φαρμάκων, δικαιούχων του Ν.4368/2016 και ευρωπαίων ασφαλισμένων 
  (ΠΡΟΣΟΧΗ:  κάθε μηχανογραφημένη ΣΚΠ πρέπει να φέρει τυπωμένο ένα 18-ψήφιο Code 128 barcode).  

 4. Ένα πρωτότυπο τιμολόγιο φαρμάκων και ανασφαλίστων & ένα αντίγραφο 

 5. Ένα πρωτότυπο τιμολόγιο Ευρωπαίων Ασφαλισμένων & ένα αντίγραφο 

 6. Πρωτότυπο & αντίγραφο του Συνοδευτικού ΕΟΠΥΥ – ΚΜΕΣ με σφραγίδα και υπογραφή 

 7. Φορολογική ενημερότητα (για Φορείς ΠΛΗΝ Κεντρικής Διοίκησης)

 8. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ

Εντός 1ου φακέλου φαρμάκων      
 1. Πακέτο εκτελέσεων συνταγών των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων (δεν απαιτείται ακόμα η επισύναψη του έντυπου δικαιώματος (βλ. κάρτα – πρώτη σελίδα βιβλιαρίου) σύμφωνα με την οδηγία του Π.Φ.Σ.) (ΔΕΝ απαιτείται να είναι αριθμημένες) 

 2. Πακέτο ηλεκτρονικών εκτελέσεων (ΔΕΝ απαιτείται να είναι αριθμημένες)

 3. Αντίγραφο τιμολογίου φαρμάκων και ανασφαλίστων

 4. Αντίγραφο τιμολογίου ευρωπαίων ασφαλισμένων

 5. Αντίγραφο ΣΚΠ  

 6. Αντίγραφο του Συνοδευτικού ΕΟΠΥΥ – ΚΜΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειρόγραφες εκτελέσεις (είτε είναι ηλεκτρονικές συνταγές, είτε χειρόγραφες, π.χ. εμβόλια απευαισθητοποίησης) πρέπει να τοποθετούνται κανονικά ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ μαζί με τις ηλεκτρονικές και ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να είναι αριθμημένες με την αρίθμηση που προκύπτει από το σύστημα του φαρμακείου την ημέρα της εκτέλεσής τους.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΜΕΣ

 1. kmes enimerosi

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

 1. Για όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από το φαρμακείο (ΣΚΠ, τιμολόγια, συνοδευτικό, αίτηση) απαιτείται σφραγίδα και υπογραφή. Για τα τιμολόγια που εκδίδονται μέσω της εφαρμογής της ΚΜΕΣ, είναι απαραίτητη η αναγραφή σειράς και αριθμού του τιμολογίου.
 2. Κατά την παραλαβή, οι φάκελοι των συνταγών ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να είναι κλειστοί και να περιέχονται μέσα ΟΛΑ τα απαραίτητα αντίγραφα. Δίνοντας στον ΔΙΛΟΦ τους φακέλους σας ανοιχτούς, ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθούν συνταγές.
 3. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (αλλαγή δ/νσης, αλλαγή μορφής εταιρείας, συστέγαση, αποσυστέγαση κ.α.) γίνεται στο φαρμακείο, θα πρέπει να δηλώνεται άμεσα στον ΔΙ.ΛΟ.Φ. με την προσκόμιση των απαραίτητων διακαιολογητικών για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, καθώς ο ΕΟΠΥΥ θα δέχεται πλέον τις μεταβολές μόνο μέσω ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ.
 4. Τέλος, σας παρακαλούμε θερμά να είναι συμπληρωμένα πάνω δεξιά στους φακέλους ο μήνας και το έτος αναφοράς των συνταγών, όπως και όλα τα πεδία πάνω στις ετικέτες. Συγκεκριμένα, στην ετικέτα της σακούλας συνταγών των φαρμάκων, να αναγράφονται το ποσό, το πλήθος συνταγών και ο αρ. τιμολογίου και για τις συνταγές ανασφαλίστων του Ν. 4368/2016.


 

Διαδικασία παραλαβής και κατάθεσης συνταγών ΕΟΠΥΥ και λοιπών ταμείων

Την παραλαβή των συνταγών κάνουν οι δύο υπάλληλοι του ΔΙ.ΛΟ.Φ., από τα 122 φαρμακεία του νομού την 3η και 4η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Οι παραλαβές γίνονται εναλλάξ, δηλαδή: τα φαρμακεία που τον έναν μήνα παρέδωσαν την τέταρτη εργάσιμη ημέρα, τον επόμενο μήνα παραδίδουν την τρίτη εργάσιμη. Η ενημέρωση για την ημέρα παραλαβής γίνεται μέσω e-mail, με έντυπο, αλλά και με SMS. Η παραλαβή θα γίνεται μέσα στο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, επομένως θα πρέπει να είναι έτοιμες οι συνταγές με το άνοιγμα του φαρμακείου.

Κατά την 5η εργάσιμη ημέρα δεν γίνεται καμία παραλαβή συνταγών καθώς γίνεται η ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των φακέλων όλων των φαρμακείων του νομού στο ειδικό λογισμικό πρόγραμμα, κάτι αρκετά χρονοβόρο και πολύπλοκο, καθώς και η συσκευασία τους σε κιβώτια με τις ανάλογες συγκεντρωτικές λίστες του λογισμικού ανά κιβώτιο για τη σωστή υποβολή στον ΕΟΠΥΥ.

Μόνο σε περίπτωση εκτάκτων δυσχερειών (π.χ. ασθένεια, χιόνι, απαγορευτικό απόπλου), οι φαρμακοποιοί μπορούν να καταθέτουν τους φακέλους τους στο γραφείο του ΔΙ.ΛΟ.Φ. την 5η εργάσιμη ημέρα το πρωί (έως τις 10:00 π.μ.)

Όσοι φαρμακοποιοί έχουν έτοιμες τις συνταγές τους και πριν τις προκαθορισμένες ημερομηνίες, έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης αυτών προς διευκόλυνση του προγράμματος.

Τα κιβώτια με τις πρωτότυπες ΣΚΠ και τα πρωτότυπα τιμολόγια αποστέλλονται στον ΕΟΠΥΥ το πρωί της 6ης εργάσιμης ημέρας, με courier.