Δομή συλλόγου

Μετά τις εκλογές που πραγματοποίησε o Φαρμακευτικός Σύλλογος Έβρου και ο ΔΙ.ΛΟ.Φ. Έβρου στις 20/11/2016, στην Αλεξανδρούπολη, η δομή του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων μας στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Φ.Σ.Ε

Πρόεδρος:

Τερζής Αναστάσιος

2551027127

Αντιπρόεδρος:

Γεροντόπουλος Νικηφόρος

2551028764

Γραμματέας:

Αποστόλου Ιωάννης

2551084110

Ταμίας:

Μαλάκης Αθανάσιος

2555024333

Μέλη:

Γιουρτσόγλου Χρήστος

Γραμμενίδης Ανδρέας

Κυριακούδη Άννα

Παπαπαναγιώτου - Μαρίνου Ολυμπία

Τσώνης Αθανάσιος

2553022922

2552095112

2554022033

2551024266

2551038473

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τακτικός:

Αδαμίδης Αδάμ

 

 

2551021444

Αναπληρωματικός:

Φραντζίδης Χρήστος

 

 

2551028164

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Φ.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Φ.Σ.

Τακτικοί:

Καΐσας Γεώργιος

Τερζής Αναστάσιος

Τριανταφυλλίδου Ελένη

2551020667

2551027172

2554031280

Αναπληρωματικοί:

Πετίνος Νικόλαος

Κυριακούδη Άννα

Γούση Μαρία - Ελένη

2551025210

2554022033

2551400229

 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙ.ΛΟ.Φ.

  Πρόεδρος:

 Τερζής Αναστάσιος

  2551027127
  Αντιπρόεδρος:

 Γεροντόπουλος Νικηφόρος

  2551028764
  Γραμματέας:

 Αποστόλου Ιωάννης

  2551084110
  Ταμίας:

 Μαλάκης Αθανάσιος

  2555024333
  Μέλη:

Γιουρτσόγλου Χρήστος

Καρακύριος Στέφανος

Κυριακούδη Άννα

Παπαπαναγιώτου - Μαρίνου Ολυμπία

Τσώκος Γεώργιος

 2553022922

 2551035777

 2554022033

 2551024266

 2551045453