Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος EQUIFFA

Με σχετικό έγγραφο ο Ε.Ο.Φ. ενημερώνει για την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος με εμπορική ονομασία:

EQUIFFA Ενέσιμο Γαλάκτωμα της φαρμακευτικής εταιρίας Γερολυμάτος International S.A.