Κατάσταση απογραφόμενων ναρκωτικών

Η κατάσταση απογραφής των ναρκωτικών φαρμάκων συνοδεύεται από ειδική Αίτηση και πρέπει να υποβληθεί στη Δ/νση Υγείας έως 15/01/2013. Υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα ένα για την Περιφέρεια και ένα για το φαρμακείο.

Πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε την κατάσταση των ναρκωτικών και εδώ την αίτηση προς τη Διεύθυνση Υγείας