Ταμείο Στρατού: Διευκρινήσεις σχετικά με τις τιμές ταινιών μέτρησης σακχάρου (ισχύς από 18-7-2018)

IV ΤΑΞΥΠ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/4ο

ΘΕΜΑ:   Οδηγίες σχετικά με την αποζημίωση αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη για ασφαλισμένους ΥΠΕΘΑ.

ΣΧΕΤ:    α. ΚΥΑΥπ’αριθμ 55471/21 Ιουν 2013 (ΦΕΚ Β΄ 1561)

               β. Φ.758/2/41011/Σ.440/15 Φεβ 2015/IV ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ/4ο

              γ. Φ.758/11/47020/Σ.2191/04 Αυγ 2015/IV ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ/4ο

Κατόπιν αιτήματος για διευκρινίσεις σχετικά με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις και τις μέγιστες αποδιδόμενες τιμές αναλωσίμων υλικών σακχαρώδους διαβήτη, καθορίζουμε τα εξής:

            α.         Όσον αφορά τις μέγιστες μηνιαίες χορηγούμενες ποσότητες και τα ποσοστά συμμετοχής των πασχόντων, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην (α) σχετική Υπουργική Απόφαση και τα οποία σας κοινοποιήθηκαν με τα (β) και (γ) όμοια.

            β.         Όσον αφορά τις μέγιστες αποδιδόμενες τιμές, ισχύουν οι καθοριζόμενες στο (α) σχετικό για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου, ενώ για τα υπόλοιπα είδη δεδομένης της απουσίας κοστολόγησης στη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση εφαρμόζονται οι τρέχουσες διατάξεις που αφορούν σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

            γ.         Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας ως προς την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερθέντων.

            δ.         Είμαστε στη διάθεσή σας εάν επιθυμείτε, για περαιτέρω διευκρινήσεις, στο τηλ. 2541035497. (Ταγματάρχης Φαρμακοποιός Νάτσιου Ελένη)

                                         

Τχης (ΥΦ) Ελένη Νάτσιου

                                                                                  Τμχης IV ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ/ΕΔΥΠ