Ηλεκτρ. Συνταγογράφηση: Αλλαγές στην εκτύπωση συνταγής


Από τις 14/10 εφαρμόστηκε η άρση του περιορισμού των (3) φαρμάκων ανά συνταγή στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

Συγκεκριμένα :

  • θα μπορείτε να εκτελείτε συνταγές με περισσότερα από τρία φάρμακα,
  • δεν θα υπάρχει η αναγραφή της ονομασίας του φαρμάκου μέσα στα κουτάκια,
  • το πλήθος των κουπονιών θα είναι ίσο με τα τεμάχια που συνταγογράφηκαν/εκτελέστηκαν (ελάχιστα κουτάκια: 4),
  • η υπογραφή παραλήπτη βρίσκεται πλεόν κάτωΕνημέρωση από ΗΔΙΚΑ (15/10/2018):

Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να επικολλά τις ταινίες γνησιότητας συνεχόμενα, με οποιαδήποτε σειρά, χωρίς να αφήνει κενά πλαίσια. Δηλαδή η επικόλληση των ταινιών γνησιότητας του δεύτερου φαρμάκου ξεκινά από τον διαθέσιμο χώρο από τα αριστερά προς τα δεξιά που έχει αφήσει η επικόλληση των ταινιών γνησιότητας του πρώτου φαρμάκου, ανεξαρτήτως σειράς.Βρείτε δείγματα εκτύπωσης συνταγογραφημένης και εκτελεσμένης συνταγής.


eΔΑΠΥ Παροχών : Τελευταίες ενημερώσεις 1/10/2018


Τι ισχύει: ενημέρωση 5/10/2018

Barcode:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΥΠΟΝΙΑ: Δεν χρειάζεται να εκτελείτε κάθε κουπόνι σε ξεχωριστή γραμμή πλέον!! Μπορείτε να πατάτε αρχικά το μολυβάκι και αφού ενεργοποιείται η ποσότητα, να την αλλάζετε από εκεί (π.χ. 4 κουτία των 50 ταινιών θα έχει ποσότητα 200)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ BARCODE: Δεν εκτυπώνεται πλέον αυτή σελίδα!! Εκτυπώνεται μόνο η 1η σελίδα (δλδ. Παραστατικό Εκτέλεσης Γνωμάτευσης). Η συγκεκριμένη σελίδα εκτυπώθηκε μαζί με το ΠΑραστατικό Εκτέλεσης για λίγες ημέρες στα μέσα του μήνα Σεπτέμβρη. Η σελίδα αυτή θα συμπεριληφθεί στην υποβολή. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η δεύτερτη σελίδα πλέον!!

ΑΥΛΑ BARCODES: Θα ισχύουν από 1-8-2018 για τα επιθέματα, οστομικά υλικά και καθετήρεςΑΥΣ:

Έγγραφα προς ενημέρωση: Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής ΑΥΣ  , Οδηγίες προς Ιατρούς, Παρόχους, Ασφαλισμένους και Ηλεκτρονικά Αιτήματα ΑΥΣ (η διαδιακασία ηλεκτρονικής υποβολή αιτήματος ΑΥΣ)Περιτοναϊκή κάθαρση:

Από 1/10/2018 τα φαρμακεία δεν θα εκτελούν γνωματεύσεις για την χορήγηση των προϊόντων αυτών (kit αναλώσιμου υγιειονομικού υλικού) εκτός από το betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα. Επίσης τα δύο προαναφερθέντα θα αποζημιώνονται βάσει ΕΚΠΥ μηνιαία με το ποσό των 10 ευρώ.

Π.Δ. 64-2018 (ΦΕΚ Α' 124 11-07-2018) Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου


ΦΕΚ Α' 124/11-07-18 - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 64 Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 1 και 3 του ν. 1963/1991 (Α' 183), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 64 του ν. 4509/2017 (Α' 201).
β) Του άρθρου 4 περ. στ' του ν. 3844/2010 (Α' 63).
γ) Του άρθρου 30 του ν. 4272/2014 (Α' 145), όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
ε) Του άρθρου 45 του π.δ. 38/2010 (Α' 78).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, όπως προκύπτει και από την αριθμ.Β1α/οικ.96503/29122017 βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Τις αριθμ. 26/2018 και 83/2018 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Σκοπός

Με το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι σε φαρμακοποιούς και σε ιδιώτεςμη φαρμακοποιούς και σε συνεταιρισμούς μέλη της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ), καθώς και σχετικά με τη λειτουργία των φαρμακείων είτε ως ατομικών επιχειρήσεων είτε ως εμπορικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, πλην της ανωνύμου εταιρείας.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΔΟΕΑΠ

 

Σας ενημερώνουμε ότι από 8-7-2018 ισχύει η νέα σύμβαση προμήθειας φαρμάκων που υπογράφηκε μεταξύ του ΠΦΣ και του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως).

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 7-8Η ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι το ταμείο του ΕΔΟΕΑΠ μας διευκρίνισε ότι, σε περίπτωση που ο αριθμός των συνταγών κάποιυ φαρμακείου είναι μικρότερος των 10 ανά μήνα, η υποβολή τους στον ΔΙ.ΛΟ.Φ. (με σκοπό να διαβιβαστούν στο ΕΔΟΕΑΠ), μπορεί να πραγματοποιηθεί όποιο μήνα το επιθυμεί ο φαρμακοποιός, με την έκδοση ενός τιμολογίου στο τέλος κάποιου μήνα και φυσικά εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, δηλαδή με ημερομηνία έως 31-12.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΔΟΕΑΠ
Υποβάλλονται σε φάκελο Α4 στον οποίο θα αναγράφονται
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ υποχρεωτικά
:

  • την επωνυμία του φαρμακείου,
  • το πλήθος των συνταγών,
  • το συνολικό ποσό συνταγών,
  • το συνολικό ποσό συμμετοχής ασφαλισμένων,
  • το συνολικά αιτούμενο ποσό από το φαρμακείο

και θα περιλαμβάνει:

  • Ένα Τιμολόγιο (ένα για όλους τους μήνες υποβολής π.χ. σε περίπτωση υποβολής ανά τρίμηνο) με στοιχεία:
Διαβάστε Περισσότερα

Ταμείο Στρατού: Διευκρινήσεις σχετικά με τις τιμές ταινιών μέτρησης σακχάρου (ισχύς από 18-7-2018)

IV ΤΑΞΥΠ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/4ο

ΘΕΜΑ:   Οδηγίες σχετικά με την αποζημίωση αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη για ασφαλισμένους ΥΠΕΘΑ.

ΣΧΕΤ:    α. ΚΥΑΥπ’αριθμ 55471/21 Ιουν 2013 (ΦΕΚ Β΄ 1561)

               β. Φ.758/2/41011/Σ.440/15 Φεβ 2015/IV ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ/4ο

              γ. Φ.758/11/47020/Σ.2191/04 Αυγ 2015/IV ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ/4ο

Κατόπιν αιτήματος για διευκρινίσεις σχετικά με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις και τις μέγιστες αποδιδόμενες τιμές αναλωσίμων υλικών σακχαρώδους διαβήτη, καθορίζουμε τα εξής:

            α.         Όσον αφορά τις μέγιστες μηνιαίες χορηγούμενες ποσότητες και τα ποσοστά συμμετοχής των πασχόντων, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην (α) σχετική Υπουργική Απόφαση και τα οποία σας κοινοποιήθηκαν με τα (β) και (γ) όμοια.

            β.         Όσον αφορά τις μέγιστες αποδιδόμενες τιμές, ισχύουν οι καθοριζόμενες στο (α) σχετικό για τις ταινίες μέτρησης σακχάρου, ενώ για τα υπόλοιπα είδη δεδομένης της απουσίας κοστολόγησης στη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση εφαρμόζονται οι τρέχουσες διατάξεις που αφορούν σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

            γ.         Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας ως προς την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερθέντων.

            δ.         Είμαστε στη διάθεσή σας εάν επιθυμείτε, για περαιτέρω διευκρινήσεις, στο τηλ. 2541035497. (Ταγματάρχης Φαρμακοποιός Νάτσιου Ελένη)

                                         

Τχης (ΥΦ) Ελένη Νάτσιου

                                                                                  Τμχης IV ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ/ΕΔΥΠ

Πρόγραμμα εξετάσεων φαρμακοποιών Ιουλίου 2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας πληροφορούμε  ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φαρμακοποιού, περιόδου ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, θα διεξαχθούν στην Θεσ/νικη και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων στο 2ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ. ως εξής:

 

                 Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ  09.07.2018     

09:00π.μ. - 12:00μ.μ.    Έλεγχος Φαρμάκων

12:00μ.μ. - 15:00μ.μ.    Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών σκευασμάτων.


        

ΤΡΙΤΗ      10.07.2018     

09:00π.μ. - 12:00.μ.μ.    Εκτέλεση συνταγών

12:00μ.μ. - 15:00μ.μ.     Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων                                     

 

                 Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ( Η΄ ΓΡΑΠΤΕΣ ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ    11.07.2018        

09:00π.μ. - 12:00μ.μ.    Ελληνική Φαρμακοποιία -  Φαρμακοτεχνία

12:00μ.μ. - 15:00μ.μ.  Φαρμακευτική Εμπορευματολογία-Στοιχεία Ιστορίας  -  Νομοθεσία.                                           

 

ΠΕΜΠΤΗ      12.07.2018       

09:00π.μ. - 12:00μ.μ.    Φαρμακολογία

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.05.2018

09:00π.μ. - 12:00μ.μ.    Τοξικολογία       

 

Διαβάστε Περισσότερα