Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός σχεδιασμού – μελέτης και γενικής επίβλεψης της διαμόρφωσης του κτηρίου των νέων γραφείων του Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου Ν.Π.Δ.Δ. και του Διανεμητικού Λογαριασμού Φαρμακοποιών Έβρου Ν.Π.Ι.Δ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΕΡΜΑ ΤΡΩΑΔΟΣ

68131 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ                              

Α.Φ.Μ. 090323842

ΤΗΛ. 2551029066

Αλεξανδρούπολη, 22/11/2018

                               Αριθμ. Πρωτ: 271

  Άρθρο 1
ο
– ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Έβρου Ν.Π.Δ.Δ., που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως «Διοργανώτρια Αρχή», με τα εξής στοιχεία:

Οδός: Τέρμα Τρωάδος, Αλεξανδρούπολη

ΤΚ: 68131

Τηλ: 2551181020, Φαξ: 2551029066, κιν: 6938107788 & 6936136601

Ιστοσελίδα: www.fsevrou.gr

Αντί τεχνικής υπηρεσίας (την οποία η διοργανώτρια αρχή δεν διαθέτει), ορίζεται ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Έβρου.

Εκ μέρους του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Έβρου, στην προετοιμασία του διαγωνισμού συμμετείχαν οι Ρεΐζη Μαρία, Βακαλίδης Δημήτρης, Μάκρα Μαρία και Αδαλάκης Ανέστης.

Άρθρο 2ο – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

Ηλεκτρ. Συνταγογράφηση: Αλλαγές στην εκτύπωση συνταγής


Από τις 14/10 εφαρμόστηκε η άρση του περιορισμού των (3) φαρμάκων ανά συνταγή στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

Συγκεκριμένα :

  • θα μπορείτε να εκτελείτε συνταγές με περισσότερα από τρία φάρμακα,
  • δεν θα υπάρχει η αναγραφή της ονομασίας του φαρμάκου μέσα στα κουτάκια,
  • το πλήθος των κουπονιών θα είναι ίσο με τα τεμάχια που συνταγογράφηκαν/εκτελέστηκαν (ελάχιστα κουτάκια: 4),
  • η υπογραφή παραλήπτη βρίσκεται πλεόν κάτωΕνημέρωση από ΗΔΙΚΑ (15/10/2018):

Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να επικολλά τις ταινίες γνησιότητας συνεχόμενα, με οποιαδήποτε σειρά, χωρίς να αφήνει κενά πλαίσια. Δηλαδή η επικόλληση των ταινιών γνησιότητας του δεύτερου φαρμάκου ξεκινά από τον διαθέσιμο χώρο από τα αριστερά προς τα δεξιά που έχει αφήσει η επικόλληση των ταινιών γνησιότητας του πρώτου φαρμάκου, ανεξαρτήτως σειράς.Βρείτε δείγματα εκτύπωσης συνταγογραφημένης και εκτελεσμένης συνταγής.


eΔΑΠΥ Παροχών : Τελευταίες ενημερώσεις 1/10/2018


Τι ισχύει: ενημέρωση 5/10/2018

Barcode:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΥΠΟΝΙΑ: Δεν χρειάζεται να εκτελείτε κάθε κουπόνι σε ξεχωριστή γραμμή πλέον!! Μπορείτε να πατάτε αρχικά το μολυβάκι και αφού ενεργοποιείται η ποσότητα, να την αλλάζετε από εκεί (π.χ. 4 κουτία των 50 ταινιών θα έχει ποσότητα 200)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ BARCODE: Δεν εκτυπώνεται πλέον αυτή σελίδα!! Εκτυπώνεται μόνο η 1η σελίδα (δλδ. Παραστατικό Εκτέλεσης Γνωμάτευσης). Η συγκεκριμένη σελίδα εκτυπώθηκε μαζί με το ΠΑραστατικό Εκτέλεσης για λίγες ημέρες στα μέσα του μήνα Σεπτέμβρη. Η σελίδα αυτή θα συμπεριληφθεί στην υποβολή. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η δεύτερτη σελίδα πλέον!!

ΑΥΛΑ BARCODES: Θα ισχύουν από 1-8-2018 για τα επιθέματα, οστομικά υλικά και καθετήρεςΑΥΣ:

Έγγραφα προς ενημέρωση: Δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής ΑΥΣ  , Οδηγίες προς Ιατρούς, Παρόχους, Ασφαλισμένους και Ηλεκτρονικά Αιτήματα ΑΥΣ (η διαδιακασία ηλεκτρονικής υποβολή αιτήματος ΑΥΣ)Περιτοναϊκή κάθαρση:

Από 1/10/2018 τα φαρμακεία δεν θα εκτελούν γνωματεύσεις για την χορήγηση των προϊόντων αυτών (kit αναλώσιμου υγιειονομικού υλικού) εκτός από το betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα. Επίσης τα δύο προαναφερθέντα θα αποζημιώνονται βάσει ΕΚΠΥ μηνιαία με το ποσό των 10 ευρώ.

Π.Δ. 64-2018 (ΦΕΚ Α' 124 11-07-2018) Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου


ΦΕΚ Α' 124/11-07-18 - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 64 Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 1 και 3 του ν. 1963/1991 (Α' 183), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 64 του ν. 4509/2017 (Α' 201).
β) Του άρθρου 4 περ. στ' του ν. 3844/2010 (Α' 63).
γ) Του άρθρου 30 του ν. 4272/2014 (Α' 145), όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
ε) Του άρθρου 45 του π.δ. 38/2010 (Α' 78).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, όπως προκύπτει και από την αριθμ.Β1α/οικ.96503/29122017 βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Τις αριθμ. 26/2018 και 83/2018 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Σκοπός

Με το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι σε φαρμακοποιούς και σε ιδιώτεςμη φαρμακοποιούς και σε συνεταιρισμούς μέλη της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ), καθώς και σχετικά με τη λειτουργία των φαρμακείων είτε ως ατομικών επιχειρήσεων είτε ως εμπορικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, πλην της ανωνύμου εταιρείας.

Διαβάστε Περισσότερα