Σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη γυναικείου στρατιωτικού προσωπικού

 

Τι ισχύει;

Αναλώσιμα ΣΔ

Κοστολόγηση συνταγής και ΣΚΠ

Συνήθη λάθη περικοπών συνταγών

Στοιχεία τιμολόγησης ΓΕΣ

Στοιχεία τιμολόγησης ΓΕΑ

Έγγραφα - Αποφάσεις

 

Τι ισχύει;

 • Οι ασφαλισμένοι ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση (ΗΔΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ) και η περίθαλψή τους παρέχεται αποκλειστικά μέσω χειρόγραφων εντολών ΑΒΝ.
 • Η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας όλων των ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ για την πιστοποίηση και έλεγχο της εγκυρότητας των Ατομικών Βιβλιαρίων Νοσηλείας (ΑΒΝ) τους, γίνεται σε σχετική διαδικτυακή εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://abn.haf.gr/verify  και όχι στην ΗΔΙΚΑ ή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Σημειώνεται ότι η ύπαρξη ή όχι στρογγυλής σφραγίδας θεώρησης του βιβλιαρίου για το τρέχον έτος (2017) δεν είναι δεσμευτική, καθότι η θεώρηαη των βιβλιαρίων δεν είναι καθολική αλλά γίνεται σε στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες ασφαλισμένων.
 • Στο 216 ΚΙΧΝΕ στην Αλεξανδρούπολη, έχει τοποθετηθεί γυναικολόγος και από 15-4-2016 το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό δύναται να επισκεφτεί ιδιώτη γυναικολόγο συμβεβλημένο ή μηκαι εφόσον εξασφαλίσει βεβαίωση του 216 ΚΙΧΝΕ για την αδυναμία του, στις περιπτώσεις που: α) τα εξωτερικά Ιατρεία Γυναικολογικής του 216 ΚΙΧΝΕ, αδυνατούν να παρέχουν υγειονομική περίθαλψη, λόγω έλλειψης μέσων ή εξοπλισμού, β) απουσιάζει ο Αξκός (ΥΙ) γυναικολόγος του 216 ΚΙΧΝΕ, γ) σε κύηση: ο γυναικολόγος του 216 ΚΙΧΝΕ δεν θα αναλαμβάνει την παρακολούθηση εγκύων. Οι γυναίκες στρατιωτικοί οφείλουν να πάρουν στην αρχή της κυήσεως, μια βεβαίωση από το στρατιωτικό νοσοκομείο, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για 9 μήνες. Η βεβαίωση θα επισυνάπτεται στην εντολή βιβλιαρίου.
 • Από 1-1-2014 σε όλες τις συνταγές ιδίων ασφαλισμένων και μελών των ΓΕΣ, ΓΕΑ και ΓΕΝ θα πρέπει να αναγράφεται η δραστική ουσία, διότι σε περίπτωση μη αναγραφής της, θα περικόπτεται όλη συνταγή κατά τον έλεγχο. Όπως θα δείτε και στο έγγραφο (Φ. 700/66/651894, 05-12-2013) η απόφαση δεν ισχύει για την συνταγογράφηση εμβολίων.

 • Από τον μήνα Δεκέμβριο 2013 ισχύει η δυνατότητα συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών δίμηνης θεραπείας για φαρμακευτικά σκευάσματα που αφορούν ασθενείς με σταθερή φαρμακευτική αγωγή, καθορισμένη από ειδικό ιατρό. Οι δίμηνες συνταγές θα εκδίδονται χειρόγραφα σε μία εντολή ΑΒΝ, επί της οποίας ο συνταγογράφων ιατρός θα αναγράφει ευκρινώς την ένδειξη "ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ" ή "ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΜΗΝΟΥ", υπογράφοντας και θέτοντας την σφραγίδα του επί της ένδειξης. Οι συνταγές αυτές εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών θα θεωρούνται υποχρεωτικά από ελεγκτή Ιατρό, ο οποίος θα υπογραμμίζει με έγχρωμο στυλό στην ένδειξη της δίμηνης διάρκειας. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω οι συνταγές θα απορρίπτονται.
 • Οι ειδικευόμενοι και οι γιατροί που υπηρετούν σε μονάδες συνταγογραφούν κανονικά 1 κουτί και μέχρι θεραπεία μηνός σε χρόνια πάσχοντες με γνωμάτευση ή αντίγραφο γνωμάτευσης ειδικού, ή αναγραφή πάνω στην εντολή ΑΒΝ «γνωμάτευση ιατρού Παπαδόπουλου, Καρδιολόγου, ΑΜΚΑ 1234560442»
 • Ειδικοί μπορούν να συνταγογραφούν και τρίμηνες - επαναλαμβανόμενες συνταγές (τρεις συνταγές). Φάρμακα άλλης ειδικότητας με γνωμάτευση ή αντίγραφο γνωμάτευσης ειδικού ή αναγραφή πάνω στην εντολή ΑΒΝ "γνωμάτευση ιατρού Παπαδόπουλου, καρδιολόγου, ΑΜΚΑ 12345604442".
 • Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί (μπλε εντολές) συνταγογραφούν μόνο σε στρατιωτικά νοσοκομεία και μόνο αν δεν υπάρχουν σε δημόσια νοσοκομεία (κ.ο.κ. νοσοκομεία αγαθοεργούς πρωτοβουλίας - ιδιώτες - ιδ. κλινικές). Εξαιρούνται οι ιδιώτες Οδοντίατροι και Γυναικολόγοι για άμεσα ασφαλισμένες του Β. Έβρου (αν δεν υπάρχει στο στρατ. νοσοκομείο).Δείτε τι ισχύει για τους γυναικολόγους από 15-4-2016 εδώ.
 • Για δαπάνες (αναλώσιμου υλικού, κλπ) εκδίδονται τιμολόγια προς τον ασφαλισμένο και κατόπιν ο ασφαλισμένος το κάνει δαπάνη στο ταμείο.
 • Για τους ασφαλισμένους ΓΕΑ, ΓΕΝ και ΓΕΣ ισχύουν οι διατάξεις του ΕΟΠΥΥ όσο αφορά τη θετική λίστα και την αποζημίωση φαρμάκων (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ το 1€/συνταγή)
 • Δεκτές προς εκτέλεση και αποζημίωση είναι ΜΟΝΟ οι εντολές ΑΒΝ από το βιβλιάριο του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος προσκομίσει ηλεκτρονική συνταγή στρατού, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται και από εντολή ΑΒΝ του βιβλιαρίου του ασφαλισμένου, διαφορετικά δε θα γίνει δεκτή από το ταμείο και θα απορριφτεί.

 

Αναλώσιμα ΣΔ

Συμμετοχές (ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ)

 • ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ οι κάτωθι: Παρα/τετραπληγικοί, ΣΔ Ι, ΧΝΑ, αντλία ινσουλίνης, Σκλήρυνση κατά πλάκας, μεταμοσχευθέντες, HIV
 • ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ οι χρόνια πάσχοντες για την δαπάνη αγοράς συριγγών ινσουλίνης μιας χρήσης, βελόνων φισιγ., βελόνων χορήγησης ινσουλίνης και αναλωσίμων των συσκευών χορηγήσεων ινσουλίνης, οι πάσχοντες από ΣΔ ΙΙ και οι πάσχοντες από σύνδρομο διαβήτη που ακολουθούν αγωγή με χάπια για τη δαπάνη αγοράς ταινιών.

 

I

ΣΔ Ι (ινσουλινο εξαρτώμενος)

ΣΔ ΙΙ
(ινσουλινο θεραπευόμενος)

Με αντιδιαβητικά δισκία

Διαβήτης κυήσεως

Με διαιτητική αγωγή

Χρήση αντλίας ινσουλίνης


Ταινίες


200
/μήνα


100
/μήνα


50
/δίμηνο


150
/μήνα


50
/τρίμηνο


200
/μήνα

Σκαρφιστήρες


150
/μήνα


50/μήνα
ή 100/δίμηνο


200
/έτος


150
/μήνα


50/τρίμηνο

(έως 100 /έτος)

200/μήνα


Βελόνες (Novofine-Microfine)

100/μήνα

50
/μήνα

-

150
/μήνα

-


100/εξάμηνο (με πένα για περίπτωση εμπλοκής)


Ταινίες Κετόνης


50
/έτος


30
/έτος

-

-

 

Οι εντολές δύνανται να περιέχουν αναλώσιμα τα οποία χορηγούνται με ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, για κάθε υλικό, συμμετοχή ασφαλισμένου.

 

 

Χορήγηση & Αποζημίωση ανά περίπτωση


Ι

ΣΔ Ι
(ινσουλινο
εξαρτώμενος)

ΣΔ ΙΙ
(ινσουλινο θεραπευόμενος)

Με αντιδιαβητικά
δισκία

Διαβήτης
κυήσεως

Με
διαιτητική
αγωγή

Χρήση
αντλίας

ινσουλίνης

Ταινίες

200
/μήνα

100
/μήνα

50
/δίμηνο

150
/μήνα

50
/τρίμηνο

200
/μήνα

Σκαρφιστήρες

150
/μήνα

50/μήνα
ή 100/δίμηνο

200
/έτος

150
/μήνα

50
/τρίμηνο
(έως100
/έτος)

200
/μήνα

Βελόνες
(Novofine-
Microfine)

100
/μήνα

50
/μήνα

-

150
/μήνα

-

100
/εξάμηνο (με πένα
για περίπτωση
εμπλοκής)

Ταινίες
Κετόνης

50
/έτος

30
/έτος

-

-

-

-

 

 

Δικαιολογητικά υποβολής συνταγών Αναλωσίμων ΣΔ

 

Υποβάλλονται σε διαφορετικό φάκελο από αυτόν των φαρμάκων και περιλαμβάνουν:

 • Εντολή Ατομικού Βιβλιαρίου Νοσηλείας (ΑΒΝ) του ασφαλισμένου από ειδικό ιατρό ή ιατρό άνευ ειδικότητας, θεωρημένη από ελεγκτή ιατρό, στο οποίο θα αναγράφεται από τον συνταγογραφούντα ιατρό το είδος (ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ) και η ποσότητα των υλικών καθώς και το χρονικό διάστημα κάλυψης (π.χ. θεραπεία μηνός Μαρτίου 2015), το οποίο δεν δύναται να ξεπερνάει τους 2 μήνες (σε περίπτωση θεραπείας διμήνου να αναγράφεται ευκρινώς «Θεραπεία Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014»). Οι αυτοκόλλητες ταινίες γνησιότητας (κουπόνια) των υλικών να επικολλώνται υποχρεωτικά στο πίσω μέρος της εντολής κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτόν της εκτέλεσης συνταγής φαρμάκων.
 • Επισυναπτόμενο (σε κάθε εντολή) Αντίγραφο ιατρικής γνωμάτευσης θεράποντος ιατρού (ειδικού) στην οποία θα αναγράφεται ο τύπος του διαβήτη, το είδος και η ποσότητα των ανά μήνα απαιτούμενων αναλώσιμων (ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ) και η χρονική διάρκεια ισχύος της.
 • Κατάσταση δαπάνης συνταγών σε τρία αντίτυπα (με σφραγίδα & υπογραφή).
 • Τιμολόγιο (θα φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ» σε χειρόγραφο τιμολόγιο ή εξοφλητική απόδειξη για όσους εκδίδουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου Προμηθευτή (να αναγράφεται εμφανώς στην υπ. δήλωση ότι αφορά ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΔ).

Ισχύουν οι ΤΙΜΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ του ΕΟΠΥΥ και τυχόν αναπροσαρμογή ποσοτήτων ή τιμών αποζημίωσης, εφαρμόζεται αυτοδίκαια και από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Σχετικά έγγραφα: Υγειονομική περίθαλψη 30-12-2014, Απάντηση από ΦΣ'Εβρου, Διευκρινήσεις από ΤΑΞΥΠ (1) και Διευκρινήσεις από ΤΑΞΥΠ (2)

 

Πρότυπο κοστολόγησης συνταγής  - Συγκεντρωτική κατάσταση


kostologhsh syntaghs stratou katastash syntagon startou 

 

 

 

 

Συνήθη λάθη που εντοπίζονται στις συνταγές του στρατού και οδηγούν σε απόρριψη συνταγών

 1. Συνταγή σε άμεσα ασφαλισμένο (μπλε συνταγές) από ιδιώτη γιατρό. Για να μπορεί άμεσα ασφαλισμένος να πάρει συνταγή από ιδιώτη ιατρό, θα πρέπει να πάρει βεβαίωση από το στρατιωτικό νοσοκομείο ότι δεν υπάρχει γιατρός αυτής της ειδικότητας, στη συνέχεια να πάρει βεβαίωση από το πολιτικό νοσοκομείο ότι δεν υπάρχει γιατρός αυτής της ειδικότητας και τότε μόνο να πάει σε ιδιώτη. Προσοχή, γιατί αυτό άλλαξε πρόσφατα επί το αυστηρότερο! Πρακτικά δε δεχόμαστε μπλε συνταγές από ιδιώτες γιατρούς. Εξαιρούνται οι ιδιώτες Οδοντίατροι (αν δεν υπάρχει στο στρατ. νοσοκομείο).Επισημαίνεται πως στο 216 ΚΙΧΝΕ (Αλεξανδρούπολη) υπηρετεί την παρούσα χρονική περίοδο στρατιωτικός ιατρός γυναικολόγος. Δείτε εδώ τι ισχύει για τους γυναικολόγους.
 2. Η δοσολογία δε συμφωνεί με την ποσότητα, δηλαδή υποβολή εντολών στις οποίες έχουν χορηγηθεί περισσότερα εμβαλάγια από αυτά που δικαιολογούνται από την αναγραφόμενη, από τον ιατρό, δοσολογία για θεραπεία μηνός.
 3. Μη αναγραφή του νοσήματος του ασθενούς στη συνταγή.
 4. Υπάρχουν φάρμακα που δεν αντιστοιχούν στην ένδειξη που αναγράφει η συνταγή.
 5. Υπάρχουν συνταγές με πολλαπλά ποσοστά συμμετοχής. Στο στρατό κάθε συνταγή πρέπει να περιέχει φάρμακα με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής. Αν πρέπει να γραφεί φάρμακο με άλλο ποσοστό συμμετοχής, τότε αυτό θα αναγράφεται σε ξεχωριστό φύλλο.
 6. Δεν υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή γιατρού στη μειωμένη συμμετοχή (10% ή 0%).
 7. Δεν υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή γιατρού στις διορθώσεις.
 8. Αναγράφονται περισσότερα του ενός εμβαλάγια χωρίς δοσολογία.
 9. Οπλίτης (μη ειδικός) ιατρός αναγράφει πλέον του ενός εμβαλάγια χωρίς γνωμάτευση ειδικού.Υπενθυμίζεται ότι συνταγογράφηση περισσότερων εμβαλαγίων από ιατρό χωρίς ειδικότητα μπορεί να γίνει μόνο για ενέσιμα διαλύματα μίας δόσης εκάστου ή για χρόνιο νόσημα και μόνο εφόσον επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο γνωμάτευσης ειδικού ιατρού ή αναγράφονται τα στοιχεία επί της εντολής («γνωμάτευση ιατρού Παπαδόπουλου, Καρδιολόγου, ΑΜΚΑ 1234567890»
 10. Αναγράφεται από μη ειδικό ιατρό (πχ Οπλίτη) το όνομα του ειδικού που γνωματεύει χωρίς να αναφέρεται η ειδικότητα και το ΑΜΚΑ του. Πρέπει να αναγράφεται: «γνωμάτευση ιατρού Παπαδόπουλου, Καρδιολόγου, ΑΜΚΑ 1234560442» Προσοχή: κι εδώ ο κανονισμός έχει αλλάξει προσφατα.
 11. Στη σφραγίδα του ιατρού δεν εμφανίζεται η ειδικότητά του.
 12. Λείπει σφραγίδα νοσοκομείου (Στρατιωτικού, Πολιτικού, ΣΤΕΠ κλπ).
 13. ΔΕΝ ισχύουν οι ηλεκτρονικές συνταγές.
 14. Απουσία θεώρησης για συνταγές άνω των 150€ή δίμηνης θεραπείας ή ναρκωτικών πλην των αναγραφομένων στους πίνακες Δ και Γ.Σ. ή αναλωσίμων ΣΔ, μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες από ελεγκτή ιατρό ΓΕΣ. Επισημαίνεται ότι ο συνταγογράφων ιατρός δε δύναται να υπογράψει ταυτόχρονα και ως ελεγκτής ιατρός μίας εντολής.
 15. Τα προστατευόμενα μέλη ΔΕΝ δικαιούνται συνταγογράφησης στα ιατρεία των μονάδων (δεν αφορά τα στρατιωτικά νοσοκομεία, π.χ. 212-216-219 ΚΙΧΝΕ, των οποίων οι γιατροί μπορούν να συνταγογραφήσουν σε μέλη οικογενείας στρατιωτικού).
 16. Υποβολή εντολών στις οποίες δεν αναγράφονται οι δραστικές ουσίες των σκευασμάτων.
 17. Υποβολή εντολών στις οποίες αναγράφονται σκευάσματα που δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΜΥΣΥΦΑ ή σκευάσματα αρνητικής λίστας ή σκευάσματα θετικής λίστας για τα οποία έχει τεθεί περιορισμός ενδείξεων (π.χ. Ultra-levure).
 18. Υποβολή εντολών στις οποίες δεν επικολλήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ταινίες γνησιότητας (κουπούνια) φαρμάκων ή αναλωσίμων ΣΔ.
 19. Υποβολή εντολών στις οποίες δεν έχει γίνει ορθή κοστολόγηση ή δεν έχει αφαιρεθεί η συμμετοχή του ασφαλισμένου. Επισημαίνεται ότι για να δικαιολογηθεί μειωμένο ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου πρέπει αυτό να αναγράφεται, να υπογράφεται και να σφραγίζεται από τον θεράποντα ιατρό.
 20. Χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) χωρίς ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ και χωρίς να τεθεί η ένδειξη «στερούμεθα» από φαρμακείο στρατιωτικού (πλην ΚΙΧΝΕ)  ή πολιτικού νοσοκομείου.
 21. Υποβολή εντολών στις οποίες αναγράφονται φάρμακα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για τα οποία απαιτείται έγκριση Επιτροπής Απαλλαγών, χωρίς να επισυνάπτεται σε αυτές φωτοαντίγραφο της έγκρισης.
 22. Υποβολή εντολών στις οποίες αναγράφονται νεότερες κινολόνες ή κεφαλοσπορίνες γ’ γενιάς χωρίς να επισυνάπτεται η προβλεπόμενη αιτιολογημένη συνταγή χορήγησής τους.
 23. Υποβολή εντολών αναλωσίμων ΣΔ χωρίς την προσκόμιση κατάλληλης, εν ισχύ, ιατρικής γνωμάτευσης στην οποία να αναγράφονται ο τύπος του διαβήτη, το είδος και η ποσότητα των ανά μήνα απαιτούμενων αναλωσίμων (χωρίς εμπορικές ονομασίες) και η χρονική διάρκεια ισχύος.
 24. Υποβολή εντολών στις οποίες ο ΩΡΛ συνταγογραφεί εμβόλια απευαισθητοποίησης.

 


 

Στοιχεία τιμολόγησης ΓΕΣ

ΓΕΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (κάθε μήνα)

 

Οι συνταγές του ταμείου Στρατού κατατίθενται:

Α) στο ταμείο στρατού Διδυμοτείχου, για τον Βόρειο Έβρο, με στοιχεία τιμολογίου:

16o ΚΤΣ

16Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Διεύθυνση:

Στρατόπεδο Διδυμοτείχου - 25ης Μαΐου

Πόλη:

Διδυμότειχο

Τ.Κ.:

68300

Α.Φ.Μ:

090153025

ΔΟΥ:

Ν. Ψυχικό

Τηλέφωνο:

2553046911

Β) στο ταμείο στρατού Αλεξανδρούπολης, για τον Νότιο Έβρο, με στοιχεία τιμολογίου:

12Ο ΚΤΣ

12Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Διεύθυνση:

Εντός Στρατοπέδου ‘Πατσούκα’

Πόλη:

Αλεξανδρούπολη

Τ.Κ.:

68100

Α.Φ.Μ:

090153025

ΔΟΥ:

Ν. Ψυχικό

Τηλέφωνο:

2551055471

 

Οι συνταγές μπαίνουν όλες (ιδίων και μελών) σε έναν φάκελο και συνοδεύονται από:

 • Τιμολόγιο (κατά προτίμηση ενιαίο για ιδίους και μέλη) το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ» μαζί με σφραγίδα και υπογραφή (για όσους κόβουν από χειρόγραφο τιμολόγιο)
 • Εξοφλητική απόδειξη για όσους εκδίδουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο
 • Συγκεντρωτική κατάσταση (ξεχωριστά για ιδίους και μέλη) εις τριπλούν (δείγμα χειρόγραφης ΣΚΠ)
 • Αίτηση προς το ταμείο
 • Φορολογική ενημερότητα για ποσά άνω των 1.467 €

 

  Στοιχεία τιμολόγησης ΓΕΑ

ΓΕΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (κάθε μήνα)

 

Οι συνταγές του ταμείου Αεροπορίας κατατίθενται:

Α) στο ταμείο αεροπορίας Διδυμοτείχου, για τον Βόρειο Έβρο, με στοιχεία τιμολογίου:

1ο - ΣΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διεύθυνση:

Πεντάγωνο

Πόλη:

Διδυμότειχο

Τ.Κ.:

68300

Α.Φ.Μ:

090153025

ΔΟΥ:

Ν. Ψυχικό

Τηλέφωνο:

2551038599

Β) στο ταμείο αεροπορίας Αλεξανδρούπολης, για τον Νότιο Έβρο, με στοιχεία τιμολογίου:

1ο - ΣΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – 1ο ΣΑ

Διεύθυνση:

Τραϊανούπολη

Πόλη:

Αλεξανδρούπολη

Τ.Κ.:

68100

Α.Φ.Μ:

090153025

ΔΟΥ:

Ν. Ψυχικό

Τηλέφωνο:

2551038599

Οι συνταγές μπαίνουν όλες (ιδίων και μελών) σε έναν φάκελο και συνοδεύονται από:

  • Τιμολόγιο (ξεχωριστά για ιδίους και μέλη) το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ» μαζί με σφραγίδα και υπογραφή
  • Εξοφλητική απόδειξη
  • Συγκεντρωτική κατάσταση (ξεχωριστά για ιδίους και μέλη) εις τριπλούν (δείγμα χειρόγραφης ΣΚΠ)
  • Αίτηση προς το ταμείο

 

  

 

'Εγγραφα - Αποφάσεις